Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka, Utorak, 08. novembar 2011.

Zaključenje prodaje je samo jedna od faza u prodajnom procesu. Prodajni menadžment mora da obezbedi postizanje zadatih ciljeva u svim fazama, kroz uspešnu komunikaciju i adekvatne odgovore na potrebe kupaca. Samo konstantnim usavršavanjem bićete u stanju da pružate konstantne i optimalne rezultate.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Procena vrednosti radnih mesta i platna struktura
Mentorski seminar, 15. - 16. novembar 2011.

Seminar ima za cilj da predstavi praktične metode za procenu vredosti radnih mesta, kao i mogućnosti upotrebe platne strukture kao odličnog sredstva za povećanje produktivnosti u našim uslovima. Na praktičnim primerima, definisaćemo principe i dati detaljnu analizu uspešnih modela koji se primenjuju kod nas i u svetu.

 

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar
10. - 11. novembar 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
21. - 25. novembar 2011.
* Grupa do 4 polaznika *

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link