Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Metode merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 01. - 02. decembar 2011.
* Ocenite Vaše zaposlene *

Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih i pripremite se za proces uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih. Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Osnove prodaje
Mentorski trening, Utorak, 06. decembar 2011.
* Trening potreban svima koji komuniciraju s klijentima *

Trening je namenjen svima kojima će poznavanje osnova prodaje olakšati i unaprediti obavljanje trenutnog posla ili ih pripremiti za prelazak na novu poziciju. Kako su danas prodajne veštine neophodne u svim profesijama, ovaj trening nije namenjen isključivo menadžerima prodaje, već svima koji dolaze u situaciju da prezentuju svoj proizvod ili sebe i svoj rad.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Četvrtak, 08. decembar 2011.
* Priprema i tehnike prodaje *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veština prezentacije na poslovnim sastancima
Mentorska obuka
Petak, 09. decembar 2011.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
20. - 23. decembar 2011.
* Radite na sopstevnom primeru *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Internet marketing i prodaja
Mentorski seminar
Utorak, 29. novembar 2011.

Upravljanje sadržajem Internet sajta
Mentorska obuka
* Poseban novogodišnji termin *
28. - 30. decembar 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link