Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Metode merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 15. - 16. decembar 2011.

Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih i pripremite se za proces uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih. Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka, 20. - 23. decembar 2011.
* Radite na sopstevnom primeru *

Obuka je veoma preporučljiva svima koji upravljaju ljudima ili rade u službi ljudskih resura, a koji treba da procene nečiji radni učinak. Kroz praktičan rad na izradi sistema i prenošenje iskustva stečenog u procesima uvođenja sistema u firmama iz zemlje i inostranstva, pomoćićemo Vam da uštedite značajno vreme. Grupa do 4 polaznika.

 

Osnove prodaje
Mentorski trening
Utorak, 06. decembar 2011.
* Trening potreban svima koji komuniciraju s klijentima *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Četvrtak, 08. decembar 2011.
* Priprema i tehnike prodaje *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veština prezentacije na poslovnim sastancima
Mentorska obuka
Petak, 09. decembar 2011.

Upravljanje sadržajem Internet sajta
Mentorska obuka
* Poseban novogodišnji termin *
28. - 30. decembar 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link