Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Metode merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 15. - 16. decembar 2011.

Naučite moguće kriterijume i predmete procene radnog učinka zaposlenih i pripremite se za proces uvođenja sistema za merenje učinka zaposlenih. Optimizacija učinka i nagrađivanja zaposlenih je ključna za napredak svakog sistema, bez obzira na veličinu, jer smanjuje troškove, a pri tome znatno povećava produktivnost i zalaganje zaposlenih.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veština prezentacije na poslovnim sastancima
Mentorska obuka, Petak, 09. decembar 2011.

Osnovni cilj obuke je povećanje efikasnosti poslovnih prezentacija i smanjenje vremena potrebnog za pripremu. Obuka je namenjena zaposlenima na svim nivoima koji stalno ili povremeno prezentuju, bez obzira da li je u pitanju interni sastanak, projekat, proizvod, rezultat ili nova ideja.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
20. - 23. decembar 2011.
* Radite na sopstevnom primeru *

Upravljanje sadržajem Internet sajta
Mentorska obuka
* Poseban novogodišnji termin *
28. - 30. decembar 2011.

Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama

Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link