Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

ZAPOSLENJE ORG
Vam želi srećne
Novogodišnje i Božićne praznike
i uspešnu poslovnu 2012. godinu.

 
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
U koliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link