Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Metode merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 01. - 02. februar 2012.

Seminar je namenjen polaznicima koji upravljaju bilo kojim brojem ljudi, od vlasnika i direktora, preko šefova sektora do vođa timova i projakata, kao i svim zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima. Polaznici dobijaju i detaljno uradene primere modela platnih struktura i sistema za merenje učinka u excel formatu.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Kombinovani modeli zarada i
merenje učinka zaposlenih u prodaji

Mentorska obuka, 15. - 17. februar 2012.
* Bolji rezultati zaposlenih u prodaji *

Obuka je posebno prilagođena direktorima prodaje, šefovima prodajnih timova, vlasnicima i dirketorima, menadžerima prodaje koji imaju podređene i zaposlenima pozicijama u ljudskim resursima.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka, 13. - 17. februar 2012.
* Napravite svoj model na obuci *

Obuka je veoma preporučljiva svima koji upravlju ljudima ili rade u službi ljudskih resura, a koji treba da procene nečiji radni učinak. Tokom obuke radićete na Vašem primeru. Grupa do 4 polaznika.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 25. - 27. januar 2012.

Obuka je namenjena polaznicima koji žele da iskoriste mnogobrojne prednosti koje nudi korišćenje elektronskog poslovanja i internet marketinga. Svima kojima je u opisu radnog mesta da upravljaju ili osmišljavaju sadržaj web sajta, kao i onima koji vode, rade ili teže pozicijama u marketingu, PR-u i prodaji ili započinju sopstveni biznis.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Petak, 10. februar 2012.
* Priprema i tehnike prodaje *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Petak, 20. januar 2012.

Poslovna komunikacija na engleskom jeziku
Mentorska obuka
Utorak, 21. februar 2012.
* Grupa do 5 polaznika*

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Utorak, 06. mart 2012.


Merenje zadovoljstva kupca
Mentorski seminar
13. - 14. mart 2012.

Katalog seminara
Detaljan pregled edukacija
koje s uspehom organizujemo


Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima
Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link