Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Zarade i učinak zaposlenih u prodaji
Mentorska obuka, 15. - 17. februar 2012.
* Kako poboljšati rezultate zaposlenih u prodaji *
* Popust za prijave do 01. februara *

Obuka je posebno prilagođena direktorima prodaje, šefovima prodajnih timova, vlasnicima i dirketorima, menadžerima prodaje i zaposlenima pozicijama u ljudskim resursima. Grupa do 5 polaznika.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka, Petak, 10. februar 2012.
* Efikasne tehnike prodaje *

Obuka ima za cilj da unapredi prodajne veštine i da polaznicima predstavi tehnike prodaje i adekvatnu komunikaciju sa klijentima. Namenjena je svima koji već imaju osnovna znanje iz prodaje, a žele da usavrše svoje prodajne veštine i da sistematizovanjem znanja i novim veštinama zadrže visok nivo rezultata u prodajnom procesu.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Metode merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar, 01. - 02. februar 2012.

Seminar je namenjen polaznicima koji upravljaju bilo kojim brojem ljudi, od vlasnika i direktora, preko šefova sektora do vođa timova i projakata, kao i svim zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima. Polaznici dobijaju i detaljno uradene primere modela platnih struktura i sistema za merenje učinka u excel formatu.

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
13. - 17. februar 2012.
* Radite na svom primeru *

Poslovna komunikacija na engleskom jeziku
Mentorska obuka
Utorak, 21. februar 2012.
* Grupa do 5 polaznika*

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veštine poslovne prezentacije
Mentorska obuka
Utorak, 06. mart 2012.


Merenje zadovoljstva kupca
Mentorski seminar
13. - 14. mart 2012.

Katalog seminara
Detaljan pregled edukacija
koje s uspehom organizujemo


Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima
Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link