Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka, Petak, 30. mart 2012.
* Efikasne tehnike prodaje *

Obuka ima za cilj da unapredi prodajne veštine i da polaznicima predstavi tehnike prodaje i adekvatnu komunikaciju sa klijentima. Namenjena je svima koji već imaju osnovna znanje iz prodaje, a žele da usavrše svoje prodajne veštine i da sistematizovanjem znanja i novim veštinama zadrže visok nivo rezultata u prodajnom procesu.


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Merenje zadovoljstva kupca
Mentorski seminar, 13. - 14. mart 2012.

Informacija o stvarnom zadovoljstvu kupaca proizvodom ili uslugom ne govori samo da li će vam se kupac vratiti, već i na koji način možete da napredujete. Sagledaćete procese za koje je podatak o zadovoljstvu kupca značajan, kao i efikasan način da izmere ovaj važan parametar,  što će rezultovati znatnim povećanjem kvaliteta finalne usluge.  

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje Internet marketingom i prodajom
Mentorski seminar
Petak, 09. mart 2012.

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
21. - 23. mart 2012.

Poslovna komunikacija na engleskom jeziku
Mentorska obuka
Sreda, 28. mart 2012.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar
03. - 04. april 2012.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
09. - 12. april 2012.
* Radite na svom primeru *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Modeli zarada i merenje učinka zaposlenih u prodaji
Mentorska obuka
10. - 12. april 2012.

Katalog seminara
Detaljan pregled edukacija
koje s uspehom organizujemo


Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima
Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link