Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Procena vrednosti radnih mesta
i modeli platnih struktura

Mentorski seminar, 24. - 25. april 2011.

Seminar ima za cilj da predstavi praktične metode za procenu vredosti radnih mesta i određivanje zarada. Na praktičnim primerima, definisaćemo principe i dati detaljnu analizu uspešnih modela koji se primenjuju kod nas i u svetu. Polaznici dobijaju i primere platnih struktura u execel formatu. Saznajte više >>>


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Motivacija i timske uloge
Mentorski seminar, 24. - 25. april 2011.

Seminar je namenjen svima koji rukovode, bez obzira na broj ljudi kojim upravljaju. Cilj nam je da osposobimo polaznike da primenjuju savremene koncepte i tehnike motivisanja, kao i da pružimo strategije koje će dovesti do veće motivisanosti i zadovoljstva zaposlenih, a time i uspešnijeg poslovanja. Saznajte više >>>

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Menadžer prodaje
Mentorska obuka
Petak, 27. april 2012.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Poslovni sekretar
Mentorski seminar
Petak, 04. maj 2012.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar
10. - 11. maj 2012.

Katalog seminara
Detaljan pregled edukacija
koje s uspehom organizujemo


Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima
Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama


Predložite temu


 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link