Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Merenje zadovoljstva kupca
Mentorski seminar, 31. maj - 01. jun 2012.

Savladajte tehnike koje će Vam pomoći da izmerite zadovoljstvo kupca, koje metode upotrebiti, kako sastaviti upitnik i kako upotrebiti dobijene podatke. Saznajte više >>>


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Menadžer prodaje II (Prodaja III)
Mentorski seminar, 07. - 08. jun 2012.

Prodajne veštine višeg i srednjeg nivoa koje su isključivo namenjene ljudima kojima je prodaja profesija ili koji se sa prodajom susreću svakodnevno. Obuka ima za cilj da polaznicima definiše i pojasni prodajni proces. Detaljno se obrađuju svi delovi prodajnog procesa, uključujući i naplatu. Saznajte više >>>

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Analiza finansijskih izveštaja
Mentorska obuka
Četvrtak, 31. maj 2012.

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar
21. - 22. jun 2012.

Junska nedelja prodaje, 04. - 08. jun
Informišite se o programima i popustima


Prodaja I
Osnove prodaje

Mentorski trening
Ponedeljak, 04. jun 2012.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Prodaja II
Menadžer prodaje

Mentorska obuka
Utorak, 05. jun 2012.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veština prezentacije na poslovnim sastancima
Mentorska obuka
Sreda, 06. jun 2012.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Prodaja III
Menadžer prodaje II

Mentorska obuka
07. - 08. jun 2012.

Katalog seminara
Detaljan pregled edukacija
koje s uspehom organizujemo


Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima
Inhouse seminari
Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!
Predavanja prilagođena
vašim potrebama
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link