Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veština prezentacije na poslovnim sastancima
Mentorska obuka, Četvrtak, 26. jul 2012.

Osnovni cilj obuke je povećanje efikasnosti poslovnih prezentacija i smanjenje vremena potrebnog za pripremu. Obuka je namenjena zaposlenima na svim nivoima koji stalno ili povremeno prezentuju, bez obzira da li je u pitanju interni sastanak, projekat, proizvod, rezultat ili nova ideja.


Uvođenje sistema za merenje učinka zaposlenih
Ako želite da izradite sistem za merenje radnog učinka zaposlenih u firmi ili timu, saradnja sa
nama daće Vam priliku da ceo proces završite znatno brze i jeftinije, a da pri tom konačan sistem bude bolji.
Možemo sarađivati kroz otvorene, interne ili individualne obuke, kao i kroz mešavinu obuka i konsaltinga.

 

Otvoreni seminari

Otvoreni seminari su odlična prilika da se upoznate sa principima i načinom izrade sistema za merenju učinka. Pohađanje ovih obuka pripremićemo Vas da započnete izradu sistema i uštedeti mesece potrebne za pripremu.

Veliko iskustvo predavača i praktični primeri
omogućavaju da rad bude jasan i veoma konkretan.

Upoznajte se sa temama:

Merenje učinka zaposlenih (2 dana)

Zarade i merenje učinka u prodaji (3 dana)

Izrada sistema za MUZ (4 dana)

Interne i individualne obuke

Interne obuke su najbolji način da se u firmu uvede sistem za merenje učinka. Obuka se u potpunosti prilagođavaju sistemu koji se uvodi i prezentaciji rukovodiocima.

Posebna pažnja se poklanja individualnim obukama sa zaposlenima koji sprovode ili izrađuju sam sistem. Sa njima se radi na pripremama za uvođenje i primeni procedura, ali i na načinima na koji će rešiti situacije u kojima se nađu.

Konsalting

Konsalting podrazumeva rad na izradi ili korekcijama sistema, definisanju jasnih procedura, izradi pravilnika i savetovanje pri uvođenju. Konsalting često dopunjujemo i obukama za rukovodioce i one koji sistem sprovode.

Naše reference

Pored velikih sistema, posebno smo ponosni na veliki broj malih i srednjih preduzeća sa kojima smo radili na sistemima za merenje učinka i obukama zaposlenih iz ove oblasti. Neki od poznatijih sistema sa kojima smo radili su svakako Privredna komora Beograda, PTT, Benedict Institut, Benefit Klub Beograd, Železnice Crne Gore, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Koteks Viscofan, Plattner, Neoplanta, Telekom Srbije, Bambi, Polimark, nekoliko banka, ali i veći broj manje poznatih malih i srednjih preduzeća. Našu kompletnu listu referenci možete pogledati u našem katalog na stranicama 33-35.
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link