Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da biste videli slike! Internet marketing i prodaja u Srbiji
Mentorski seminar, Petak, 19. oktobar 2012.
* Kako napraviti uspešan newsletter *
* Analiza korišćenja interneta i očekivanja za 2013. godinu *

Saznajte kako da upotrebite vaš internet sajt kako biste smanjili troškove marketinga i olakšali poslovanje. Posebna pažnja se posvećuje izradi newsletter-a i poboljšanju prodaje kroz uspostavljanje kontinuirane komunikacije. Saznajte više >>>


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veština prezentacije na poslovnim sastancima
Mentorska obuka, Utorak, 23. oktobar 2012.
* Prezentujte efikasno - Uštedite vreme i smanjite stres *

Osnovni cilj obuke je povećanje efikasnosti poslovnih prezentacija i smanjenje vremena potrebnog za pripremu. Obuka je namenjena zaposlenima na svim nivoima koji stalno ili povremeno prezentuju, bez obzira da li je u pitanju interni sastanak, projekat, proizvod, rezultat ili nova ideja. Saznajte više >>>


Kliknite na "Load/Show images" da biste videli slike! Merenje učinka - Interne obuke (In-house)
* Program prilagođen vašim potrebama *

Interne obuke su najbolji način da započnete uvođenje sistema u vašoj firmi ili organizaciji. Obuka menadžmenta će pomoći da preciznije definišete ciljeve i očekivanja od sistema, dok će praktična obuka onih koji će izraditi i sprovoditi sam sistem značajno skratiti potrebno vreme i troškove, i za rezultat dati znatno pouzdaniji sistem. Detaljnije >>>

 

Prodaja I
Prodajne veštine

Mentorski trening
Petak, 26. oktobar 2012.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Prodaja II
Menadžer prodaje

Mentorska obuka
Utorak, 13. novembar 2012.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Prodaja III
Menadžer prodaje II

Mentorska obuka
14. - 15. novembar 2012.

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
07. - 09. novembar 2012.

* Kako da imate uspešan sajt *

Uspešni modeli merenja učinka zaposlenih
Mentorski seminar
01. - 02. novembar 2012.
* Povećajte efikasnost zaposlenih *

Katalog seminara
Detaljan pregled edukacija
koje s uspehom organizujemo


Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link