Zaposlenje Org

Pregled obuka i seminara planiranih za 2013. godinu

Preuzmite katalog

Preuzmite katalog obuka i seminara koje
smo predvideli za narednu godinu.

Dostupni formati:

* MS Word 2007 (.docx) *

MS Word (.doc)

Adobe PDF (.pdf)

 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link