Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da biste videli slike! Fiksne i varijabilne zarade i
merenje učinka zaposlenih

Mentorski seminar, 18. - 19. april 2013.

Polaznici dobijaju detaljno urađene sisteme zarada i praćenja učinka u excel formatu. Seminar je namenjen polaznicima koji upravljaju bilo kojim brojem ljudi, od vlasnika i direktora, preko šefova sektora do vođa timova i projekata, kao i svim zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima. Saznajte više >>>


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Osnove upravljanja projektima
Mentorska obuka, 16. - 17. april 2013.
* Nepohodna znanja za upravljanje projektima *

Kroz veliki broj radionica stećićete bogato praktično iskustvo. Seminar je namenjen svima koji žele da steknu, zaokruže i dopune svoje znanje iz oblasti odnosa s javnošću. Seminar mogu da pohađaju i polaznici koje ne rade u odnosima sa javnošću. Saznajte više >>>


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Specijalizovane interne obuke
* Merenje učinka po branšama *
Proleće 2013. godine

Specijalizovane interne obuke su najbolji način da započnete uvođenje sistema. Obuke se prilagođavaju poslu kojim se firma bavi i internoj organizaciji, a biraju se metode i indikatori uspešnosti koji daju najbolje rezultate. Više informacija>>>
 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Prodaja III
Menadžer prodaje II

Mentorski seminar
23. - 24. april 2013.

Merenje zadovoljstva kupca
Mentorski seminar
23. - 24. april 2013.
* Kako dobiti tačne podatke *

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Izrada sistema za merenje radnog učinka
Intenzivna mentorska obuka
13. - 17. maj 2013.
* Praktičan rad na Vašem modelu *

Katalog edukacija

Detaljan pregled edukacija
koje s uspehom organizujemo


Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link