Zaposlenje Org

Obuke i konsalting pri uvođenju sistema za merenje učinka zaposlenih
Ako želite da izradite sistem za merenje radnog učinka zaposlenih u firmi ili timu, saradnja sa
nama daće Vam priliku da ceo proces završite znatno brze i jeftinije, a da pri tom konačan sistem bude bolji.
Možemo sarađivati kroz otvorene, interne ili individualne obuke, kao i kroz mešavinu obuka i konsaltinga.

 

Otvoreni termini

Otvoreni seminari su odlična prilika da se upoznate sa principima i načinom izrade sistema za merenju učinka. Programom obuka pripremićemo Vas da započnete izradu sistema i uštedeti mesece potrebne za pripremu.

Veliko iskustvo predavača i praktični primeri
omogućavaju da rad bude jasan i veoma konkretan. Kao polaznik dobijate i detaljno urađen primer sistema.

Konsalting i interne obuke

Konsalting je najefikasniji način da uvedete sistem za evaluaciju rada zaposlenih. Podrazumeva rad na izradi ili korekcijama sistema, definisanju jasnih procedura, izradi pravilnika i savetovanje pri uvođenju.

Interne obuke se mogu organizovati nezavisno ili biti deo konsaltinga. U potpunosti se prilagođavaju potrebama firme, fazi i postavljenim ciljevima.


Termini u avgustu

Kliknite na "Load/Show images" da biste videli slike! Modeli zarada i učinak zaposlenih
Mentorski seminar, 14. - 15. avgust 2013.
* Proces merenja učinka i povezivanje sa zaradama *

Polaznici dobijaju detaljno urađene sisteme zarada i praćenja učinka u excel formatu. Seminar je namenjen polaznicima koji upravljaju bilo kojim brojem ljudi, od vlasnika i direktora, preko šefova sektora do vođa timova i projekata, kao i svim zaposlenima na pozicijama u ljudskim resursima. Saznajte više >>>


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Modeli zarada i metode merenje učinka
Mentorska obuka, 14. - 16. avgust 2013.
* Kako izmeriti i unaprediti učinak zaposlenih *

Predstavljanje primenjivih metoda za merenja učinka i modela zarada zaposlenih. Polaznici dobijaju detaljno urađene modele platnih struktura, sistem za merenje učinka u excel formatu, veliki broj parametara i gotove upitnike koji se korite u procesu procene rezultata zaposlenih. Saznajte više >>>

Naše reference

Na poslovima obuke zaposlenih, izrade i uvođenja sistema za merenje učinka radili smo sa više od sto firmi i organizacija iz Srbije, zemalja zapadne Evrope i regiona. Pored velikih sistema, posebno smo ponosni na veliki broj malih i srednjih preduzeća sa kojima smo radili na sistemima za merenje učinka i obukama zaposlenih iz ove oblasti. Našu listu referenci možete pogledati u našem katalog na stranicama 33-35.
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link