Zaposlenje Org


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike!

Metode merenja učinka zaposlenih
Mentorska obuka, 23. - 25. oktobar 2013.
* Kako izmeriti i poboljšati učinak zaposlenih *

Predstavljanje primenjivih metoda za merenja učinka i modela zarada zaposlenih. Polaznici dobijaju detaljno urađene modele platnih struktura, sistem za merenje učinka u excel formatu, veliki broj parametara i gotove upitnike koji se korite u procesu procene rezultata zaposlenih. Saznajte više >>>


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Veština prezentacije na poslovnim sastancima
Mentorska obuka, Utorak, 22. oktobar 2013.
* Kako efikasno prezentovati na poslovnim sastancima *

Osnovni cilj obuke je povećanje efikasnosti poslovnih prezentacija i smanjenje vremena potrebnog za pripremu. Obuka je namenjena zaposlenima na svim nivoima koji stalno ili povremeno prezentuju, bez obzira da li je u pitanju interni sastanak, projekat, proizvod, rezultat ili nova ideja. Saznajte više >>>

 

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Fiksne i varijabilne zarade
i učinak zaposlenih

Mentorski seminar
23. - 24. oktobar 2013.

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom i vremenom
Mentorski seminar
Utorak, 29. oktobar 2013.
* Tehnike za smanjenja stresa *

Upravljanje Internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka
30. oktobar - 1. novembar 2013.
* Analiza i unapređenje vašeg sajta *

Merenje učinka po branšama
Specijalizovane obuke i konsalting
Novembar / Decembar 2013. godine

Katalog edukacija

Detaljan pregled edukacija
koje s uspehom organizujemo


Na našim mentorskim obukama dobijete
* Neposredni kontakt sa predavačem i mogućnost da dobijete odgovore na konkretna pitanja
* Efikasan prenos znanja
* Sticanje novih veština i iskustava
* Rad u grupi do 7 polaznika
* Stručne predavače i skripte
* Predavanje prilagođeno grupi
* Mogućnost uspostavljanja kvalitetnih poslovnih kontakata sa drugim polaznicima
Prijave i dodatne informacije
Prijave se vrše putem formulara
u pozivu ili na telefone
011/2180696 ili 065/2180696
(radnim danom od 10-17 časova)
Kontakt osoba: Sonja Kostadinović
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link