Zaposlenje Org

Pregled seminara i obuka planiranih za 2014. godinu

* Preuzmite katalog *

Preuzmite katalog obuka i seminara koje
smo predvideli za narednu godinu.

Dostupni formati:

Adobe PDF (.pdf)

MS Word 2007 (.docx)

MS Word (.doc)

Open Office (.odt)

 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link