Zaposlenje Org

Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje internet sajtom za menadžere
Mentorska obuka, 25. - 27. decembar 2013.
* Poseban novogodišnji termin *

Obuka je namenjena polaznicima koji žele da iskoriste mnogobrojne prednosti koje nudi korišćenje elektronskog poslovanja i internet marketinga. Svima kojima je u opisu radnog mesta da upravljaju ili osmišljavaju sadržaj web sajta, kao i onima koji rade u marketingu, PR-u i prodaji ili vode sopstveni biznis. Saznajte više >>>


Kliknite na "Load/Show images" da bi ste videli slike! Upravljanje stresom i vremenom
Mentorski seminar, Ponedeljak, 23. decembar 2013.
* Tehnike za smanjenje svakodnevnog stresa *

Stres je postao sastavni element svakog posla, a na pojedincu je da pronađe najbolji način da se sa njim nosi. Seminar nije namenjen samo osobama na visokim pozicijama, već svima koji žele da umanje stres kako na radnom mestu tako i u privatnoj sferi. Saznajte više >>>

Katalog poslovnih edukacija za 2014. godinu

* Preuzmite katalog *

Preuzmite katalog obuka i seminara koje
smo predvideli za narednu godinu.

Dostupni formati:

Adobe PDF (.pdf)

MS Word 2007 (.docx)

MS Word (.doc)

Open Office (.odt)

 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema Internet servisa Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link