Obuke by iConsult

Skrojene po vašoj meri - Posebni uslovi za interne obuke zakazane za januar i februar 2015. godine
Interne obuke su odličan način za poboljšanje rezultata grupe kao celine, a time i cele firme
Naša posvećenost pronalaženju adekvatnog pristupa garantuje da će obuka biti korisna svima koji je prate

Prednosti internih obuka

Povećanje uspešnosti i produktivnosti cele firme
Potpuno prilagođavanje tema obuke
Mogućnost kombinovanja tema
Izbor najpovoljnijeg termina
Povoljniji uslovi i niža cena

Ujednačeniji rad zaposlenih
Jačanje tima i timskog duha
Prilagođen nivo i tempo rada
Povećanje motivacije zaposlenih
Uvođenje novih veština u ceo tim

15% popusta na interne obuke tokom januara i februara
20% na internu obuku "Menadžerske veštine"

Standardizovana procedura organizacije internih obuka koju primenjujemo uključuje i jasno definisanu aktivnost pre i posle same edukacije. Program i način rada prilagođavamo postizanju očekivanih rezultata koje jasno definišemo.

Iskoristite prednosti ranog zakazivanja termina i kontaktirajte nas kako bi smo Vam poslali upitnik za organizaciju internih obuka.

 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika OVAS sistema IS Zaposlenje Org.
Ukoliko više ne želite da primate obaveštenja sa IS Zaposlenje Org kliknite na link