Obuke by iConsult

Case Study

KORISTI SISTEMA PROCENE VEŠTINA ZAPOSLENIH:

1. Zaposleni bolje obavljaju svoja zaduženja
2. Bolje iskorišćeno radno vreme zaposlenih
3. Smanjenje grešaka u radu i povećanje efikasnosti rada zaposlenih
4. Štednja resursa, vremenski i finansijski, kroz jasno definisanje znanja i veština koje treba unaprediti
5. Izrada profila za svakog zaposlenog na osnovu testiranja
6. Softverska podrška, koja omogućava testiranje online (na radnom mestu)
7. Kontinualno unapređenje i održavanje rezultata zaposlenih

iAssess - Sistem testiranja i procene veština zaposlenih

Ovaj efikasan i visoko isplativ sistem procene je nastao kao realna potreba kompanija, na osnovu desetogodišnje saradnje sa klijentima - vlasnicima, direktorima i HR menadžerima. Omogućava firmi da precizno deluje u cilju poboljšanja rezultata i efikasnosti rada.

Proces započinjemo testiranjem kojim profesionalno i objektivno utvrđujemo nivo znanja, veština, motivacije i mogućnosti zaposlenih. Ono nam prestavlja osnovu za izradu stručnog izveštaja i precizno utvrđivanje načina za značajno poboljšanje rada. Time sistem omogućava da se sa minimalno resursa i uloženog vremena, postigne najbolji rezultat u pogledu unapređenja rada firme i samih zaposlenih.

Naše iskustvo u pripremi, veliki izbor testova i softverska podrška koju koristimo rezultovaće objektivnijim izveštajima i preporukama, znatno brzim i jeftinijim procesom i sveukupno boljim rezultatima u odnosu na interno sprovođenje.

Sistem uvek ima i sekundarne koristi, koje će pomoći vlasnicima i menadžmentu da bolje sagleda uzroke određenih pojava u organizaciji i dati moguće pravce daljeg razvoja.

O nama / Reference

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+381 11 2180696 / +381 65 2180696

 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link