Obuke by iConsult

Case Study

KORISTI menadŽerskog PAketa OBuka:

1. Mentorski rad - u malim grupama
2. Potpuno prilagođen pristup rada
3. Evaluacija ciljanih kompetencija
4. Štednja resursa, vremenski i finansijski
5. Izrada profila za svakog zaposlenog na osnovu testiranja
6. Praćenje uspešnosti realizovanog plana obuka


Rezultati:

1. Bolje iskorišćeno radno vreme zaposlenih
2. Povećanje radne efikasnosti zaposlenih
3. Smanjenje grešaka u radu
4. Bolja organizacija rada tima
5. Menadžeri su uspešniji i efikasnije obavljaju svoja zaduženja

 

iAssess - Sistem evaluacije veština

Ovaj efikasan i visoko isplativ sistem procene je nastao kao realna potreba kompanija, na osnovu desetogodišnje saradnje sa klijentima - vlasnicima, direktorima i HR menadžerima. Omogućava firmi da precizno deluje u cilju poboljšanja rezultata i efikasnosti rada.

Proces započinjemo evaluacijom kojom profesionalno i objektivno utvrđujemo nivo znanja, veština, motivacije i mogućnosti zaposlenih. Ona nam prestavlja osnovu za izradu stručnog izveštaja i precizno utvrđivanje načina za značajno poboljšanje rada. Time sistem omogućava da se sa minimalno resursa i uloženog vremena, postigne najbolji rezultat u pogledu unapređenja rada firme i samih zaposlenih.

Novi pristup u realizaciji evaluacije veština koji koristimo rezultovaće objektivnijim izveštajima i preporukama, znatno bržim i jeftinijim procesom i sveukupno boljim rezultatima u odnosu na interno sprovođenje.

Sistem uvek ima i sekundarne koristi, koje će pomoći vlasnicima i menadžmentu da bolje sagleda uzroke određenih pojava u organizaciji i dati moguće pravce daljeg razvoja.

 

iAssess - Način rada:

1. Testiranje

- utvrđivanje nivoa znanja, veština, motivacije i mogućnosti menadžera -

 

2. Izrada profila menadžera

- detaljan izveštaj sa precizno utvrđenim mogućnostima/načinima za poboljšanje rada menadžera i njegovog tima -

 

3. Izrada plana/programa obuka - 11 menadžerskih modula

- izrada programa modula za svakog menadžera posebno koji sadrži 3 osnovna modula + opcione module -

1. Delegiranje i metode definisanja ciljeva

2. Rešavanje menadžerskih situacija

3. Motivacija zaposlenih

4. Upravljanje timom

5. Tehnike definisanja strateških ciljeva

6. Upravljačke veštine i stilovi upravljanja - osnovni ili napredni nivo

7. Komunikacija, vođenje sastanka i prezentacije - osnovni ili napredni nivo

8. Uloge, odgovornosti i zaduženja menadžera

9. Menadžerski alati

10. Upravljanje vremenom i organizacione veštine

11. Strateško i operativno planiranje

 

4. Ponovno testiranje

- utvrđivanje razvoja veština menadžera nakon svaka 2 modula -

5. Sertifikat

 

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas na 011/2180-696 i 065/2180-696 ili putem mejla office@iconsult.rs

O nama / Reference

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+381 11 2180696 / +381 65 2180696

 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link