Obuke by iConsult

 

Nakon objavljenih istraživanja koje je sprovela Švajcarska asocijacija za napredno upravljanje performansama SAAP, a o kojima smo pisali u prethodnim obaveštenjima i velikog interesovanja korisnika za ovu temu, obaveštavamo da će se u utorak 22. decembra, održati informativni seminar:

„Sistemi upravljanja zaposlenima“

Kako bi ste mogli da dobijete odgovore na sva pitanja koja imate, rad smo koncipirali u veoma maloj grupi, do 7 polaznika, a kotizaciju smo značajno smanjili, pa iznosi 10.000,00 dinara po polazniku, odnosno samo 7.000,00 ako iz iste firme dolazi više polaznika.
Dodatni termin: Kako bi odgovorili na veliko interesovanje i zadržali grupe do 7 polaznika, otvorili smo i drugi termin u sredu, 23. decembra.

Ako želite da imate:

• Povećanje produktivnosti
• Lakši razvoj firme i donošenje kvalitetnijih odluka
• Smanjenje broja grešaka u radu
• Sistematičnije, modernije rukovođenje
• Veće zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih
• Bolje iskorišćenje postojećih resursa
• Razvoj plana edukacija i efikasnije obuke zaposlenih
• Smanjenje broja konfliktnih situacija
• Veću zainteresovanost zaposlenih za ličnim razvojem

… ovaj seminar će Vam biti veoma koristan

Cilj seminara: Predstavljanje koristi i načina uvođenja sistema za upravljanje zaposlenima, čemu sve sistemi mogu da služe i za šta sve kompanija može da upotrebi jedan takav sistem. Analiza različitih podsistema i povezivanja različitih procesa u jednu celinu. Sistemi upravljanja će biti predstavljeni sa strateške strane, šta sve sistem može kompaniji da omogući i kako se sistemom povećava produktivnost zaposlenih i same kompanije.

Kome je namenjen: Vlasnicima i direktorima, zaposlenima u ljudskim resursima, kao i svim rukovodiocima sektora. Seminar se najpre obraća njima, jer su oni ti koji donose strateške odluke na nivou organizacije ili sektora i njima će značiti da iz prve ruke saznaju kakve im koristi i mogućnosti različiti koncepti sistema upravljanja mogu doneti.

Sagledavanje kompletnog procesa i koristi sistemskog upravljanja zaposlenima!

Teme seminara:

Šta je sistem upravljanja zaposlenima
Koristi sistema u savremenoj organizaciji
Strateška upotreba sistema upravljanja u cilju poboljšanja rezultata firme (i rada zaposlenih)
Koje sve procese sistem može da integriše
Kako uvesti sistem - korak po korak
Analiza: Kako da sistem bude održiv
Analiza slučaja I: Efekti, koristi i isplativost
Analiza slučaja II: Uvođenje sistema, analiza koristi i isplativosti

Predavač: Ivan Marković, Senior Partner „iConsult“ d.o.o, šef tima za izradu sistema upravljanja, merenje učinka i sistema zarada sa preko 10 godina iskustva u radu na sistemima u regionu i inostranstvu. Radio na uvođenju više od 50 različitih sistema sistema upravljanja zaposlenima. Sertifikovani predavač sa više od 350 održanih seminara i obuka.

Ostali podaci: Termin I: Utorak, 22. decembar 2015., od 12 do 16 časova Trening centar "iConsult", Dubrovačka 16, Beograd
Termin II: Sreda, 23. decembar 2015., od 12 do 16 časova Trening centar "iConsult", Dubrovačka 16, Beograd
Puna kotizacija iznosi 10.000,00 dinara, a ukoliko dolazi više predstavnika firme kotizacija iznosi 7.000,00 dinara po polazniku. Broj polaznika je ograničen na 7.

Da podsetimo, istraživanje koje je sprovela Švajcarska asocijacija za napredno upravljanje performansama (SAAP), na uzorku od 176 posmatranih organizacija, pokazuje koji je pravi put do efikasnog sistema upravljanja ili merenja učinka zaposlenih. Istraživanje je obuhvatilo 176 firmi, čiji su rezultati, izrada i implementacija sistema praćeni u proseku tri godine. Ako želite opet da pogledate podatke od pre dve nedelje kliknite na link.

Za prijave i više informacija obratite nam se na ovu email adresu ili na telefon +381 11 2180696.

Kontakt Informacije

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+381 11 2180696 / +381 65 2180696
(radnim danom od 10-17 časova)
http://www.iconsult.rs/
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link