Obuke by iConsult

Želim više informacija - Ako želite više informacije o merenju učinka zaposlenih, preporučujemo Vam besplatne konsultacije i pojašnjanje procesa. Kontaktirajte nas putem email-a ili telefona.

Želim da samostalno izradim sistem - Preporučujemo Vam trodnevnu mentorsku obuku koju organizujemo od 21. do 23. juna i na kojoj ćete dobiti 7 gotovih formulara za merenje učinka i urađene sisteme merenja učinka i zarada u excel-u. >>>

Želim da uvedem profesionalno izrađen sistem - Kontaktirajte nas direktno putem email-a ili telefona. Do sada smo sarađivali sa više od 100 firmi različitih veličina na poslovima vezanim za merenje učinka i sisteme upravljanja zaposlenima u zemlji i inostranstvu.

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+381 11 2180696 / +381 65 2928399
(radnim danom od 10-17 časova)
http://www.iconsult.rs/
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link