Obuke by iConsult


Kako iPay sistem može da mi pomogne?


iPay je savremen sistem varijabilnih zarada zasnovanih na učinku. Kada se upari sa sistemima za procenu rada i merenje učinka, iReport i iManage, obezbeđuje automatski i dosledan pregled stanja u realnom vremenu. Može se konfigurisati za svaki sektor, poziciju i zaposlenog ponaosob pomoću velikog broja parametara, ključnih indikatora uspešnosti (KPI) i težinskih faktora, što menadžerima daje precizan alat i maksimizira efekte..

iManage - Sistem podrške upravljanju koji omogućava pravu optimizaciju rezulata rada

iManage je sertifikovano rešenje za sistemsku podršku menadžerima i upravljanje zaposlenima koji organizaciji obezbeđuje sisteme, precizne informacije i smernice neophodne za optimalne rezultate i efikasno upravljanje zaposlenima.
Kontaktirajte nas na +381 11 2180696 ili posetite našu web stranicu i recite nam više o Vašem cilju, tako da Vam možemo precizno reći šta iManage / iPay mogu da urade za Vas.

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+381 11 2180696 / +381 65 2180696
(radnim danom od 10-17 časova)
http://www.imanage.ch/


Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link