Obuke by iConsultGde sistemi daju najbolje rezultate:

  U firmama/organizacijama koje žele da unaprede upravljanje i efikasnost rada.
  Kao podrška vlasnicima i direktorima u firmama koje se pripremaju za promene ili se šire.
  U malim i srednjim preduzećima koja nemaju razvijene službe ljudskih resursa.
  Kao podrška razvijenim službama ljudskih resursa u procesima koje unapređuju.


Podršku upravljanju ljudskim resursima omogućujemo kroz sertifikovane sisteme, koje prilagođavamo potrebama i ciljevima organizacije.
Isplativost uvođenja ovih sistema je često i 10 puta veća od ulaganja, a rezultuje i značajno bržem ostvarenju poslovnih ciljeva.
Opciono, uz podršku, besplatno pružamo i savremeni softverski alat koji služi da se ceo sistem lakše sprovodi.

Vaši dalji koraci
Pošaljite nam e-mail sa opisom ciljeva koje želite da postignete
Pročitajte više o sistemima na našoj web stranici>>>
Kontaktirajte nas direktno na +381 11 2180696

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+381 11 2180696 / +381 65 2180696
(radnim danom od 10-17 časova)

http://www.iconsult.rs/Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link