Nova Godina je tu. Postarajte se da bude uspešna :-)

Pravi korak je stabilna podrška u oblastima efikasnosti rada, upravljanja, merenja učinka, zarada, organizacije i razvoja.
Pogledajte opcije na iManage.ch, pa se vidimo u januaru :)
Svako dobro,

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+41 44 5152103 / +381 11 2180696
(radnim danom od 10-16 časova)
http://www.imanage.ch/Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link