pict
   
Sistem za Upravljanje performansama
 
Dugoročno unapređujemo poslovanje naših klijenata kroz poboljšanje ličnih i organizacionih performansi i osposobljavamo firmu da predvidi probleme
i optimizuje rad
 
 
 
Saznajte više
 
 
 
picture
 
WORKSHOP
8. MART
"Office Manger"
 
Unapredite svoje organizacione i komunikacione veštine, olakšajte i poboljšajte kvalitet administrativnih poslova, povećajte produktivnost!

• Možete postavljati pitanja i sa predavačem analizirati svoje situacije
• Grupa do 5 polaznika
 
 
Više informacija
 
 
 
 
 
"Rešavanje menadžerskih situacija" 
14. i 15. MART
 
Unapređivanje menadžerskih veština i znanja potrebnih za lakše ispunjavanje ciljeva, delegiranje, bolju motivaciju zaposlenih i brzo rešavanje svakodnevnih situacija.
 
 
Više informacija
 
 
picture