Workshop goals

 • Sistemsko upravljanje kompetencijama;
 • Povezivanje upravljanje kompetencijama sa drugim procesima;
 • Proces prikupljanje podataka, planiranje i organizacija;
 • Planiranje razvoja zaposlenih;
 • Kreiranje programa razvoja;
 • Talent management;
 • Evaluacija razvoja;
 • Kako iskoristiti povećanje kompetencija za veću motivaciju zaposlenih;
 • Kako iskoristiti povećanje kompetencija za brže dostizanje KPI-eva.

 

Forma

 • Rad sa predavačem koji već više od 15 godina vodi procese razvoja zaposlenih i koji je održao više od 550 edukacija u zemlji i inostranstvu
 • Grupa do 5 polaznika
 • Sertifikati o pohađanom workshop-u

Organizacija i trajanje radionice

Beograd, 27. i 28. jun, od 12 do 16 časova
Workshop organizuje
iConsult Beograd, uz saradnju sa SAAP Švajcarska i menadžment servisom iManage.CH

 

 

 

Uslovi

 • Regularna cena seminara – 490€
 • Rane prijave do 23. maja -  440

 

Kontakt

Ana Mićović, EMS Specialist

+381 11 2180696 / +381 65 2928399

office@iconsult.rs

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+381 11 2180696 / +381 65 2180696
(radnim danom od 10-17 časova)
http://www.iconsult.rs/Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link