Workshop goal

  • Predstavljanje menadžerskih alata i unapredivanje menadžerskih veština i znanja potrebnih za lakše ispunjavanje ciljeva, delegiranje, bolju motivaciju zaposlenih i brzo rešavanje svakodnevnih situacija
  • Namenjeno menadžerima koji rukovode sektorom ili firmom i upravljaju ljudima; Svima koji upravljaju, bez obzira na broj ljudi koje vode.

 

Forma

  • Rešavanje upravljačkih situacija, praktičan rad na primerima polaznika i diskusija o studijama slučaja
  • Grupa do 5 polaznika
  • Prvog dana se obrađuju osnovne, a drugog napredne upravljačke situacije.

Organizacija i trajanje radionice

Beograd, 21. i 22. jun, od 10 do 16 časova
Workshop organizuje
iConsult Beograd, uz saradnju sa SAAP Švajcarska i menadžment servisom iManage.CH

 

 

 

Uslovi

  • Regularna cena seminara – 390€
  • Rane prijave do 07. juna -  330

 

Kontakt

Ana Mićović, EMS Specialist

+381 11 2180696 / +381 65 2928399

office@iconsult.rs

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+381 11 2180696 / +381 65 2180696
(radnim danom od 10-17 časova)
http://www.iconsult.rs/Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link