• Povecanje uspešnosti i efikasnosti poslovnih prezentacija i smanjenje vremena potrebnog za pripremu. Obradivanje internih i eksternih prezentacija.

 

 • Možete postavljati pitanja i sa predavačem analizirati svoje situacije
 • Vežbajte na svojim primerimaGrupa do 5 polaznika
 • Grupa do 5 polaznika
 • Kotizacija – 117,00 €
 • Beograd, 12. jul, od 10 do 16 casova

Teme workshop-a:

 • Nezaobilazni elementi prezentacije
 • Kako pripremiti kvalitetnu prezentaciju
 • Radionica: Prezentacija u pisanoj formi
 • Tehnike usmene prezentacije
 • Prezentacija 1 na 1
 • Audio/Vizuelne prezentacije
 • Upotreba interneta kao pomocnog sredstva
 • Radionica: Savremene metode prezentovanja
 •  

   

   

   

   

   

   

  iConsult d.o.o.
  Dubrovačka 16, Beograd
  +381 11 2180696 / +381 65 2180696
  (radnim danom od 10-17 časova)
  http://www.iconsult.rs/  Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
  Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link