pict
   
Digitalna HR Transformacija
 
Beograd, 04. - 07. februar 2020. godine
od 12 do 16 časova

Kako iskoristiti brojne mogućnosti koje pruža digitalizacija u oblasti ljudskih resursa. Direktna komunikacija i jasni odgovori na vaša konkretna pitanja.

 
 
 
WORKSHOP PLAN:
Ljudski resursi::Going Digital 
 
 
 
icon Prvi dan:
Nova organizacija i očekivanja
 
Tehnologija ubrzano transformiše način rada i poslove što zahteva razvoj novih sposobnosti, ali i promene načina razmišljanja i ponašanja. Ovi trendovi mogu biti nejasni i izazovni, ali oni takođe pružaju brojne mogućnosti za one koji znaju kako da ih iskoriste. Zato je cilj prvog dana da naučite kako da pripremite funkciju ljudskih resursa, zaposlene i organizaciju za nova očekivanja. Naučićete i koji su elementi funkcija ljudskih resursa ključni sada, a koji će biti u narednom periodu za vašu organizaciju. Videćete dobre i loše primere automatizacije HR procesa i kako digitalizacija direktno pomaže boljoj organizaciji i korišćenju resursa.
 
 
 
icon Drugi dan: Strategija Digitalnog HR-a
 
Da bi digitalna transformacija u ljudskim resursima uspela i dala željeni rezultat, potrebna je dobro definisana strategija. Drugog dana naučićete da strateški razmišljate o korišćenju tehnologije kao važnog alata za povećanje uspešnosti, automatizaciju i generisanje nove vrednost u poslovanju. Naučićete kako da izgradite strategiju digitalnog HR-a, uspešno sprovedete proces implementacije i kako da upravljate uključenim akterima. Naučićete i kako da koristite ROI kalkulacije kako bi ste izračunali isplativost ulaganja u digitalizaciju i izradili studije opravdanosti pojedinačnih investicija.
 
 
 
icon Treći dan:
Šta je najkorisnije u mom slučaju?
 
Dan posvećen mogućnostima digitalizacije pojedinačnih funkcija službe ljudskih resursa i upravljanja. Predstavljanje specifičnosti digitalizacije svakog od njih, trendovima, mogućnostima povezivanja podataka i direktne i indirektne isplativosti. Biće obrađene mogućnosti digitalizacije i upravljanja zaposlenima, razvoja, praćenja učinka, kadrovskih baza, procesa regrutacije i selekcije, onbording-a i drugih manje poznatih, ali veoma efikasnih načina kojim će posao službe ljudskih resursa biti značajno unapređen, olakšan i veoma isplativ za firmu.
 
 
 
icon Četvrti dan:
Ljudski resursi - Lider razvoja

 

  

Dan za finalnu radionicu. Pravićete HR strategiju, povezivati procese i sisteme, i sve to na Vašem primeru. Rešenje ćemo prokomentarisati i pružiti Vam konkretne savete, kako biste na kraju imali jasnu viziju i strategiju za uvođenje prave digitalizacije. Sagledaćete i kako da dizajnirate procese i alate koji će Vam pomoći da se ta strategija i ostvari. Tako će služba ljudskih resursa biti lider razvoja, a zaključci koje izvedete će Vam pomoći da privučete, zadržite i razvijete zaposlene koji će obezbediti konstantan uspeh firme.

 
 
 
Forma i uslovi
 
Rad sa predavačem koji već više od 15 godina organizuje procese vezane za ljudske resurse, koji je više puta prolazio proces digitalizacije i pružao podršku drugima u tom procesu
+ gostujući predavači koji će predstavljati analize i studije slučaja
Grupa do 7 polaznika
Sertifikati o pohađanom workshop-u

Regularna kotizacija – 1.300€
Rane prijave (do 31. decembra) - 990€ 

 
 
PRIJAVA