Workshop "Razvoj zaposlenih i planiranje edukacija"
 
Rad sa predavačem koji već više od 15 godina vodi procese razvoja zaposlenih i koji je održao više od 550 edukacija u zemlji i inostranstvu; Grupa do 5 polaznika; Sertifikati o pohađanom workshop-u
 
 
 
SAZNAJTE VIŠE
 
 
 
 
icon
 
Workshop Goals
 
Beograd, 25. i 26. jun, od 12 do 16 časova
Workshop organizuje iConsult Beograd, uz saradnju sa SAAP Švajcarska i menadžment servisom iManage.CH.
 
 
icon Sistemsko upravljanje kompetencijama;                  
 
 
icon Povezivanje upravljanja kompetencijama sa drugim procesima;
 
 
icon Proces prikupljanje podataka, planiranje i organizacija;
 
 
icon Planiranje razvoja zaposlenih i kreiranje programa razvoja;                      
 
 
icon Talent management i evaluacija razvoja;                  
 
 
icon Kako iskoristiti povećanje kompetencija za veću motivaciju zaposlenih i brže dostizanje KPI-eva.                   
 
 
 
 
Prijavite se
 
 
 
We improve your business
 
Dugoročno unapređujemo poslovanje naših klijenata kroz poboljšanje ličnih i organizacionih performansi i osposobljavamo firmu da predvidi probleme i optimizuje rad.
 
 
 
O nama
 
 
 
 
Zanimljivi članci
 
 
 
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a. Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link.