picture
Funkcionalni opisi
radnih mesta
Opisi radnih mesta su najvažniji organizacioni alat kako za HR sektor, tako i za celu firmu. Upravo nam oni daju detaljne informacije o radnom mestu, preciziraju njegovu svrhu u organizaciji, definišu konkretne ciljeve i aktivnosti koje ih prate, potrebne kvalifikacije za obavljanje posla, veštine, ovlašćenja i ostale informacije zaokružene jasno definisanim profilom zaposlenog koji je potreban na datom radnom mestu.
Ali kako sve ove informacije držati ažurnim?

 
 
Da pogledamo idealna rešenja
 
 
 
 
Profesionalni sistem za izradu detaljnih opisa radnih mesta zasnovan na iManage platformi
 
1) Kreiranje modularnih opisa radnih mesta sa automatskim promenama i generisanjem kompleksnih delova opisa
2) Automatsko generisanje detaljnih opisa radnih mesta nakon promena za celu organizaciju
3) Automatsko generisanje liste alternativnih zaduženja i eventualnih potrebnih zamena za svako radno mesto
4) Obuka za dva zaposlena vezano za izradu detaljnih opisa radnih mesta
5) Obuka za dva zaposlena za korišćenje profesionalnog alata za izradu i generisanje opisa
6) Ušteda od 50% radnog vremena prilikom inicijalne izrade detaljnih opisa radnih mesta
7) Najmanje 5 puta brže generisanje manjih i srednjih korekcija organizacione šeme i opisa
8) Mogućnost povezivanja sa naprednim sistemom kompetencija, sistemom zahteva, matricom uslova i sistemom razvoja zaposlenih
9) Mogućnost povezivanja sa sistemom upravljanja, postavljanja i procene ciljeva zaposlenih, merenjem učinka i upravljanjem preko aktivnosti
10) State-of-the-Art sistem za izradu i ažurno vođenje unutrašnje organizacije i sistema ciljeva
11) Savremeno cloud-based rešenje kao glavni alat podrške sistemu izrade uz direktan pristup opisima radnih mesta i organizaciji
12) Stručna podrška tokom izrade detaljnih opisa radnih mesta, kao i za samo korišćenje alata, koja je potpuno prilagođena vašoj organizaciji.
 
 
POSTAVI UPIT
 
 
 
Kompletna izrada detaljnih opisa radnih mesta zasnovana na potrebama organizacije
 
1) Vođenje celokupnog procesa i izrada opisa od stane HR i organizacionog tima uz konsultacije sa upravljačkom strukturom
2) Detaljno sagledavanje stanja, postavljenih sistema i postojeće organizacije
3) Identifikacija ključnih ciljeva i planova menadžmenta
4) Sagledavanje postojećih upravljačkih kompetencija i načina upravljanja i primene postojećih procesa vezanih za rad
5) Izrada stručne cost/benefit analize različitih modela organizacija sa fokusom na razumevanju i održivosti predloženih rešenja
6) Pomoć u sagledavanju organizacionih potreba
7) Izrada detaljnih opisa radnih mesta zasnovanih na potrebnim funkcijama
8) Izrada precizno definisanog sistema odgovornosti za svako radno mesto, kao i odgovornosti u slučaju zamene drugih
9) Definisanje interne komunikacione šeme i osnova za sistem zahteva
10) Definisanje svrhe radnih mesta u cilju jasnog razumevanja od strane svih u organizaciji
11) Definisanje ciljeva i aktivnosti koje zaposleni obavljaju, uz mogućnost postavljanja osnova za sistem procene rada zasnovanog na ciljevima i razvoju kompetencija
12) Kontinuirana stručna podrška za obezbeđivanje ažurnosti opisa i dostupnosti svim zaposlenima radi izrade korekcija ili pojašnjenja
 
 
POSTAVI UPIT
 
 
 
picture
 
IDEALNO REŠENJE UKOLIKO VEĆ IMATE DOBRO RAZVIJENU HR SLUŽBU
 
 
 
 
Alat je napravljen od strane menadžera i HR profesionalaca za druge HR profesionalce i menadžere, na osnovu više od pet hiljada različitih tipova opisa. To je skup savremenog softverskog rešenja, iskustva rada sa velikim brojem organizacija i iskrene podrške.
 
picture
 
IDEALNO REŠENJE UKOLIKO U ORGANIZACIJI NEMATE RAZVIJENU KADROVSKU PODRŠKU
 
 
 
 
Niko ne poznaje vaš posao bolje od vas. Naša ekspertiza je da organizaciju uredimo, postavimo održiva rešenja, prenesemo iskustva, izradimo opise radnih mesta i uštedimo vam vreme tako što ćemo vam pomoći da vaš posao funkcioniše tačno onako kako ste zamislili.
 
 
Šta su to detaljni opisi radnih mesta
i čemu služe?
 
Detaljni opisi radnih mesta su osnovni organizacioni alat u jednog organizaciji. Jasno definišu odgovornosti, svrhu i ciljeve radnog mesta, kao i znanja koja zaposleni treba da ima. Oni su osnova za svako uspešno merenje učinka i povećanje produktivnosti.
Bez dobro opisanih radnih mesta i upoznatosti zaposlenih sa njima, teško je jasno razumeti podelu odgovornosti u svakoj organizaciji koja ima više od 10 ljudi.
Pročitajte tekst koji detaljnije objašnjava o čemu se radi.
 
picture
 
Glavni benefiti kvalitetno izrađenih detaljnih opisa radnih mesta:
 
Povećanje produktivnosti, bolji moral i mišljenje zaposlenih o firmi i jasniji sistem odgovornosti! Definisanje odgovornosti služi da zaposleni znaju kome da se obrate kada treba i da postoji svest o tome za šta je ko odgovoran tj. bojazan da će snositi posledice ako dođe do problema u njihovoj zoni odgovornosti. Obe stvari dovode do značajno manjeg broja grešaka i potrebe da se određeni posao radi više puta. Da ne pričamo o tome koliko to poboljšava produktivnost.
 
 
 
 
 
Da li su detaljni opisi radnih mesta isto što i sistematizacija:
 
Oni su viši nivo od sistematizacije. Opisi kao takvi mogu postati deo sistematizacije, ali se u nju mogu staviti i kraće verzije opisa. Kada se kvalitetno urade detaljni opisi mogu imati i po 3 stranice opisa za izvršilačke, a čak i do 7 stranica za srednje upravljačke pozicije. Njihov cilj je da je zaposlenom potpuno jasno šta radi i koga menja u kom slučaju.
 
picture
 
 


Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link
.