Obuke by iConsultŽelite da obučite više od 3 menadžera / team leader-a?
Informišite se o mogućim načinima za razvoj njihovih upravljačkih veština i poboljšanje rezultata, putem email-a ili na brojeve telefona date u nastavku.

iConsult d.o.o.
Dubrovačka 16, Beograd
+381 11 2180696 / +381 65 2180696
(radnim danom od 10-17 časova)
http://www.iconsult.rs/
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a.
Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na
link