PROCENA TRAJANJA UVOÐENJA
SISTEMA UPRAVLJANJA


Dva najčeša upita koja od vas dobijamo vezana su za cenu uvođenja sistema za upravljanje zaposlenima, kao i trajanje implementacije. U cilju olakšavanja tog procesa, napravili smo kalkulator koji će vam pomoći da izračunate koliko bi u vašoj organizaciji trajalo uvođenje različitih sistema upravljanja.

 
 
🖩 KALKULATOR 🖩