Workshop, 17. – 18. jun 2021.
Rešavanje menadžerskih situacija
 
Predstavljanje menadžerskih alata i unapređivanje menadžerskih veština i znanja potrebnih za lakše ispunjavanje ciljeva, delegiranje, bolju motivaciju zaposlenih, organizaciju i
brzo rešavanje svakodnevnih situacija,
Rad na situacijama sa kojima se polaznici susreću u radu
 
 
 
VIŠE INFORMACIJA
 
 
 
 
picture
 
Format rada
 
 
 
• Rešavanje upravljačkih situacija, praktičan rad na primerima polaznika i diskusija o studijama slučaja
• Grupa do 5 polaznika (uživo ili online)
 
 
 
 
 
 
Organizacija
 
 
 
Beograd, 17. – 18. jun 2021,
od 10 do 16 časova
Workshop organizuje iConsult Beograd, uz saradnju sa SAAP Švajcarska i menadžment servisom iManage.CH
 
 
 
 
 
picture
 
 
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a. Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link.