pict
   
 
Osnivamo ElevenEs TIM
 
Ako poznajte nekog koga bi zaista motivisalo da učestvuje u formiranju i nabavci najmodernije opreme za proizvodnju baterija, prosledite mu ovaj oglas :)
ElevenEs se trenutno bavi razvojem baterija koje koriste savremene tehnologije, a cilj je da za nešto više od godinu dana započne i serijska proizvodnja baterija. Ako se pogleda šira slika, proizvodi kompanije su važna karika u masovnom korišćenju zelenih tehnologija i postepenom prelasku na obnovljive izvore energije. Razvoj je u Subotici, a polako se formira i kancelarija u Beogradu. Sada je fokus na razvoju tehnologije, nabavci opreme za celu fabriku i prilagođavanju proizvoda potrebama kupaca. Pogledajte sajt i biće Vam sve jasno.
Prijave šaljite na candidates@elevenes.com.
 
 
 

                                     Inženjer Nabavke
Vaš prioriteni zadatak je nabavite svu potrebnu opremu za pokretanje jedne kompletne fabrike baterija.
Zabavno, zar ne?

VIDI OGLAS
 
 
Ovaj email ste dobili zato što se Vaša adresa nalazi u bazi poslovnih korisnika iConsult-a. Ukoliko više ne želite da primate članke i analize kliknite na link.